لطفا هتل را انتخاب کنید
  • الیت وورد آسیا
  • الیت وورداروپا
  • الیت وورد استانبول
  • هتل الیت وورد بیزینس
  • الیت وورد مارماریس
  • الیت وورد وان
  • الیت وورد پرسیژ
محل استقرار
انتخاب هتل
تاریخ ورود
تاریخ خروج
بالغ
محل استقرار
انتخاب هتل
تاریخ ورود
تاریخ خروج
بالغ
رزرواسیون

اقامت

الیت وورد وان

01

اتاق استاندارد

در هتل الیت وورد وان اتاق های استاندارد به مساحت ٢۸ متر مربع و تمامی امکانات رفاهی آماده پذیرایی از شما است.
02

اتاق اکسکلوتیو

در هتل الیت وورد وان اتاق های اکسکلوتیو به مساحت ٢۸ متر مربع و تمامی امکانات رفاهی آماده پذیرایی از شما است.
03

سوئیت

در هتل الیت وورد وان سوئیت ها به مساحت ٥۷ متر مربع و تمامی امکانات رفاهی آماده پذیرایی از شما است.
04

واحد کینگ

در هتل الیت وورد وان واحد کینگ دارای تمامی امکانات رفاهی آماده پذیرایی از شما است.