لطفا هتل را انتخاب کنید
  • الیت وورد آسیا
  • الیت وورداروپا
  • الیت وورد استانبول
  • هتل الیت وورد بیزینس
  • الیت وورد مارماریس
  • الیت وورد وان
  • الیت وورد پرسیژ
محل استقرار
انتخاب هتل
تاریخ ورود
تاریخ خروج
بالغ
محل استقرار
انتخاب هتل
تاریخ ورود
تاریخ خروج
بالغ
رزرواسیون
29 جوييه 2021 - 31 ديسمبر 2021

در هتل های الیت وورد می توانید تا ۳ برابر امتیاز میل برنده شوید !

دارندگان کارت اعتباری مایلز اند سمایلز ) Miles&Smiles ( جهت اقامت در هتل های الیت وورد با رزرواسیون آنلاین از وب سایت www.eliteworldhotels.com.tr می توانند از ٥٠٠ تا ١٥٠٠ امتیاز میل برنده شوند.
دارندگان کارت اعتباری مایلز اند سمایلز ) Miles&Smiles ( بجز هزینه اقامت به ازاء هر لیر مخارج پرداختی در هتل یک امتیاز میل برنده خواهند شد. این امتیاز در پرداخت های کافی کامپانی، براسری، رستوران تپه اوجاک باشی، بار وان، رستوران اولیووا، رستوران گریل، رستوران الیت، جاز کامپانی، مرکز سلامت و فیت لایف اسپا اعتبار دارد.
در رزرواسیون های غیر آنلاین ٥٠٠ امتیاز میل برنده خواهید شد.
این امتیازات ویژه از تاریخ ٢۹ دسامبر سال ٢٠١۷ میلادی تا ۳١ دسامبر سال ٢٠١۸ میلادی معتبر است.
۴۴۴٠۸۸۳ www.eliteworldhotels.com.tr-info@eliteworldhotels.com.tr