لطفا هتل را انتخاب کنید
  • الیت وورد آسیا
  • الیت وورداروپا
  • الیت وورد استانبول
  • هتل الیت وورد بیزینس
  • الیت وورد مارماریس
  • الیت وورد وان
  • الیت وورد پرسیژ
محل استقرار
انتخاب هتل
تاریخ ورود
تاریخ خروج
بالغ
محل استقرار
انتخاب هتل
تاریخ ورود
تاریخ خروج
بالغ
رزرواسیون

رستوران الیت

الیت وورد مارماریس

رستوران الیت

با صرف غذاهای آماده شده توسط سر آشپزان مجرب لذتهای بیاد ماندنی از تعطیلات خواهید داشت. لذتهای بیاد ماندگار منتظر شما هستند.
هتل الیت وورد مارماریس که بصورت گزینه همه چیز شامل سرویسدهی می کند در رستوران الیت با بوفه باز برای تمامی وعده های غذایی پذیرایی بعمل می آئرد.
گزینه همه چیز شامل با صرف نهار در روز ورود شروع و با صرف صبحانه در روز خروج خاتمه می یابد.


وعده های غذایی در رستوران الیت
از ساعت ۷ تا ساعت ١٠ بامداد صبحانه-بوفه باز
١٠ تا ١٠،۳٠ صبحانه دیر هنگام-بوفه باز محدود
از ساعت ١٢،۳٠ تا ساعت  ١۴ ناهار-بوفه باز
١۹ تا ٢١،۳٠ شام-بوفه باز