لطفا هتل را انتخاب کنید
  • الیت وورد آسیا
  • الیت وورداروپا
  • الیت وورد استانبول
  • هتل الیت وورد بیزینس
  • الیت وورد مارماریس
  • الیت وورد وان
  • الیت وورد پرسیژ
محل استقرار
انتخاب هتل
تاریخ ورود
تاریخ خروج
بالغ
محل استقرار
انتخاب هتل
تاریخ ورود
تاریخ خروج
بالغ
رزرواسیون

بار پالم

الیت وورد مارماریس

بار پالم

از بار پالم که همه روزه از ساعت ١٠ تا نیمه شب سرویسدهی دارد، نوشیدنی خود را بگیرید و روی تخت مخصوص ساحل دراز کشیده،از تعطیلات لذت ببرید. 

در کنار استخر از تعطیلات خود لذت ببرید.
شما میتوانید با نوشیدنیهای الکلی و غیر الکلی ترک و همچنین انواع نوشیدنیهای گرم از بار پالم که در کنار استخر مجموعه قرار گرفته لحظات خوشی در کنار استخر سپری کنید. بعد از دریافت نوشیدنی از بار، تنها باید نفس عمیق کشیده و لبخند بزنید. تعطیلات ادامه دارد!