لطفا هتل را انتخاب کنید
  • الیت وورد آسیا
  • الیت وورداروپا
  • الیت وورد استانبول
  • هتل الیت وورد بیزینس
  • الیت وورد مارماریس
  • الیت وورد وان
  • الیت وورد پرسیژ
محل استقرار
انتخاب هتل
تاریخ ورود
تاریخ خروج
بالغ
محل استقرار
انتخاب هتل
تاریخ ورود
تاریخ خروج
بالغ
رزرواسیون

اقامت

الیت وورد استانبول

02

اتاق خواب دو نفره سوپریور

یکی از مکانهای مهم استانبول تکسیم، اتاق های خواب دو نفره سوپریور هتل الیت وورد استانبول، یک تجربه راحت اقامت در انتظار شماست.
03

اتاق دولوکس

در هتل Elite World استانبول مستقر در تقسیم یکی از مکانهای مهم استانبول، با اتاق های لوکس یک تجربه راحت اقامت در انتظار شماست.
05

سویت گوشه

یکی از مکانهای مهم استانبول تقسیم، اتاق های سویت گوشه هتل الیت وورد استانبول،  یک تجربه راحت اقامت در انتظار شماست.
06

واحد کینگ

یکی از مکانهای مهم استانبول تقسیم، واحد کینگ هتل الیت وورد استانبول،  یک تجربه راحت اقامت در انتظار شماست.