لطفا هتل را انتخاب کنید
  • الیت وورد آسیا
  • الیت وورداروپا
  • الیت وورد استانبول
  • هتل الیت وورد بیزینس
  • الیت وورد مارماریس
  • الیت وورد وان
  • الیت وورد پرسیژ
محل استقرار
انتخاب هتل
تاریخ ورود
تاریخ خروج
بالغ
محل استقرار
انتخاب هتل
تاریخ ورود
تاریخ خروج
بالغ
رزرواسیون

اقامت

01

اتاق دولوکس

هتل الیت وورد اروپا سعی دارد به شما فضای زیستی دلپذیری را ارائه دهد. در این راستا بین طبقات اول تا هشتم هتل، اتاق های ۳٢ متری لوکس آماده است تا خستگی را از تن شما بیرون بیاورد. 
 
02

اتاق سوپریور

هتل الیت وورد اروپا سعی دارد به شما فضای زیستی دلپذیری را ارائه دهد. در این راستا بین طبقات نهم تا شانزدهم هتل، اتاق های ۳۳ متری سوپریور آماده است تا خستگی را از تن شما بیرون بیاورد. 
03

اتاق های EXECUTIVE

هتل الیت وورد اروپا سعی دارد به شما فضای زیستی دلپذیری را ارائه دهد. در این راستا بین طبقات هیجدهم تا بیست و دوم هتل، اتاق های ۳۳ متری اکسکلوتیو آماده است تا خستگی را از تن شما بیرون بیاورد. 
04

سوئیت کومفورت

هتل الیت وورد اروپا سعی دارد به شما فضای زیستی دلپذیری را ارائه دهد. در این راستا بین طبقات نهم تا سیزدهم هتل، اتاق های ۴۸ متری سوئیت کومفورت آماده است تا خستگی را از تن شما بیرون بیاورد. 
05

سوئیت کینگ

هتل الیت وورد اروپا سعی دارد به شما فضای زیستی دلپذیری را ارائه دهد. در این راستا در طبقات هفتم و هشتم هتل، اتاق های ۶۹ متری سوئیت کینگ آماده است تا خستگی را از تن شما بیرون بیاورد
06

سوئیت PRESIDENTIAL

هتل الیت وورد اروپا سعی دارد به شما فضای زیستی دلپذیری را ارائه دهد. در این راستا در طبقات بیست و یکم و بیست و دوم هتل، اتاق های ١۶۳ متری سوئیت پریزیدنتیال آماده است تا خستگی را از تن شما بیرون بیاورد.