لطفا هتل را انتخاب کنید
  • الیت وورد آسیا
  • الیت وورداروپا
  • الیت وورد استانبول
  • هتل الیت وورد بیزینس
  • الیت وورد مارماریس
  • الیت وورد وان
  • الیت وورد پرسیژ
محل استقرار
انتخاب هتل
تاریخ ورود
تاریخ خروج
بالغ
محل استقرار
انتخاب هتل
تاریخ ورود
تاریخ خروج
بالغ
رزرواسیون

01

اتاق دولوکس دو تخته با منظره رو به شهر

در اتاق های دولوکس هتل الیت وورد آسیا با مساحت 31 متر مربع که اقامت شما را تبدیل به تجربه ای فرح بخش می نماید با خستگی روز خداحافظی کنید.
02

اتاق دولوکس دو تخته با منظره رو به دریا

در اتاق های دولوکس هتل الیت وورد آسیا با مساحت 31 متر مربع که اقامت شما را تبدیل به تجربه ای فرح بخش می نماید با خستگی روز خداحافظی کنید.
03

اتاق دو نفره با منظره رو به شهر

در اتاق های دولوکس هتل الیت وورد آسیا با مساحت 31 متر مربع که اقامت شما را تبدیل به تجربه ای فرح بخش می نماید با خستگی روز خداحافظی کنید
07

سوئیت پرزیدنتال

در سوئیت های پرزیدنتال هتل الیت وورد آسیا با مساحت 128 متر مربع که اقامت شما را تبدیل به تجربه ای فرح بخش می نماید با خستگی روز خداحافظی کنید.